Om DILEMMA

Hållbar Utveckling är ett tvärvetenskapligt begrepp, och ingår i läro- och ämnesplaner i ett antal kurser på grund- och gymnasieskolan såväl som i examensmålen för flera svenska högskoleutbildningar. Det faktum att hållbarhetsutmaningar ofta är både komplexa och värdeladdade kan vara utmanande för både lärare och elever.

Brädspelet DILEMMA är ett interaktivt verktyg för att närma sig dessa frågor på ett lekfullt och värderingsfritt sätt. Spelet utmanar eleverna/studenterna att gå utanför sin trygghetszon, att diskutera och debattera, tänka kritiskt samt förklara centrala begrepp för varandra. En lektion med brädspelet DILEMMA blir garanterat något som deltagarna kommer ihåg. Extra kraftfull blir lärandeaktiviteten om lektionen kopplas till läsning, och om spelseminariet efterföljs av en debriefing där deltagarna får diskutera med varandra och med läraren hur de upplevde debatterna.