Samarbete med Cambridge University: artikel till konferens i Kanada accepterad Lagt till den 19 Mar 06:45

Idag fick vi en artikel accepterad till en konferens i Vancouver, Kanada: ”EESD15 – The Seventh International Conference on Engineering Education for Sustainable Development”. I artikeln presenteras resultatet av ett samarbetsprojekt mellan KTH (Jon-Erik Dahlin, DILEMMA:s skapare) och Centre for Sustainable Development vid Cambridge University. I projektet har sju spel som använts i undervisningen vid både KTH och Cambridge analyserats avseende hur de fungerar som lärandeverktyg.

Ett av spelen i studien var en tidigare prototyp av DILEMMA, och denna artikel ger stöd till användande av spelet som ett lärandeverktyg i klassrummet. Artikeln kan laddas ner här.