Nytt lärandeverktyg på gång: ett spel för hållbar utveckling Lagt till den 31 Aug 13:58

Under flera år har jag använt spel i mina kurser i Hållbar Utveckling på KTH. Numera är jag ansvarig för en introduktionsmodul som omfattar 1,5 hp, som ges för 500-600 studenter varje år. Med hjälp av spel kan studenterna uppleva simulerade situationer i klassrummet som är svåra eller dyra att arrangera på annat sätt. Spel utmanar studenterna att gå utanför sin trygghetszon, att diskutera och debattera, tänka kritiskt och förklara centrala begrepp för varandra.

Jag har använt ett antal spel under flera år, och de är bra på olika sätt och i olika situationer. Tankarna på att skapa ett eget spel har funnits under långt tid och sporrad av råd från nära, kära och kollegor har jag nu bestämt mig för att skapa ett helt eget spel. Det ska heta DILEMMA, eftersom det bygger på att skapa en plattform för diskussion och debatt kring svåra hållbarhetsdilemman.

Hållbar Utveckling är ett tvärvetenskapligt begrepp, och ingår i lärandemålen på ingenjörsutbildningarna. Det faktum att hållbarhetsutmaningar ofta är både komplexa och värdeladdade kan vara utmanande för både lärare och studenter. Brädspelet DILEMMA kommer att utgöra ett interaktivt verktyg för att undervisa i hållbar utveckling. Ur ett pedagogiskt perspektiv är det baserat på teorierna bakom active learning och kan även kombineras med lärandeaktiviteter baserade på konceptet flipped classroom.

Jon-Erik Dahlin