Bokrelease: ”Hållbar Utveckling – en introduktion för ingenjörer”. Lagt till den 11 Mar 21:12

Bokrelease! Idag informerade vi stort och brett på KTH om min nya bok: ”Hållbar Utveckling – en introduktion för ingenjörer”.

Boken kom egentligen ut redan inför höstterminen 2014, och används redan på flera utbildningar på KTH. Värt att notera förstås, att frågorna i spelet DILEMMA är skrivna för att ligga nära stoffet i boken…

Jon-Erik Dahlin