Hem

Brädspelet DILEMMA är ett interaktivt verktyg för att undervisa i hållbar utveckling. Spelet utvecklades av Jon-Erik Dahlin, ursprungligen för att användas på KTH där han arbetar som universitetslärare. Nu finns DILEMMA även för grund- och gymnasieskolan.